Řešení společnosti Clever Farm šetří peníze AZOS Zakřany

Díky využití precizního zemědělství dokázala společnost AZOS Zakřany během jedné sezóny ušetřit ohromujících 600 000 Kč na nákup hnojiv.

Jiří Souček pracuje jako agronom pro dva podniky: AZOS Zakřany a ZD Naloučany. Tato zařízení obhospodařují dohromady 1580 hektarů půdy, kde pěstují různé plodiny, včetně ozimého ječmene, řepky, pšenice, sladovnického ječmene, vojtěšky, kukuřice, žita a ovsa. 


Ačkoliv zařízení disponují zastaralou technologií, Souček se rozhodl začít využívat precizní zemědělství.

Inspirace pro tento přístup přišla během studia na vysoké škole pod vedením Doc. Ing. Václava Branta, Ph.D., a také od bývalých spolužáků, kteří již měli s precizním zemědělstvím pozitivní zkušenosti. 


Tento přístup jim umožnil snížit náklady na hnojiva a osiva, zatímco udrželi nebo mírně zvýšili výnosy. Tento potenciál, spolu s aktuálními cenami hnojiv, vedl Souček a vedení obou podniků k rozhodnutí začít s precizním zemědělstvím.


Poté, co začali hledat dodavatele, byli přes firmu SORIN, jejich dodavatele hnojiv, odkázáni na CleverFarm. Díky pozitivním referencím s nimi začali jednat. CleverFarm tým navštívil podniky během týdne, ale zjistil, že jejich staré stroje nejsou vhodné pro precizní zemědělství. 


V rámci svého ekosystému však CleverFarm nalezl řešení prostřednictvím firmy BISO, dodavatele zemědělské techniky, která půjčila variabilní rozmetadlo Kverneland Exacta oběma farmám.


CleverFarm pak začal sbírat historická data, což bylo klíčové pro jejich strategii. Nabídli až osmiletou historii výnosů, což poskytlo přesnější data. 

Pole AZOS Zakřany

Dále CleverFarm poskytuje satelitní monitoring, který měří obsah chlorofylu, vody a hustotu biomasy každých pět dní. Souček ocenil rychlý servis a řešení, které CleverFarm poskytuje.


Strategie obou podniků byla ušetřit na vstupech při udržení výnosů. Toho bylo dosaženo pomocí variabilních dávek hnojiva, zejména dusíku. 


Díky tomu, že v různých částech polí bylo použito různé množství hnojiva, byly schopni snížit celkovou spotřebu. Cílem je, aby byla variabilita aplikace hnojiva přesná až na úroveň jednotlivých metrů čtverečních.


I přes začátek s precizním zemědělstvím v polovině vegetační sezóny se podnikům podařilo dosáhnout původně plánované úspory. Souček říká, že plánovaná úspora byla 15 %, ale skutečná úspora byla ještě vyšší, díky čemuž se celkový výnos zvýšil. 


Oba podniky plánují pokračovat s precizním zemědělstvím a očekávají další úspory a zvýšení výnosů v příštích letech.

Jak vypadala celá spolupráce v číslech? 

Celkové úspory

Úspora díky variabilnímu hnojení

265 500 Kč

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

330 000 Kč

Úspora financí celkem

595 500 Kč

 

Výsledek na parcele o velikosti 245 hektarů, plodina pšenice ozimá

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 8 – 24 – 24, celková dávka 210 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

51,45 tun

49,35 tun

4 %

10 %

40 000 Kč

100 000 Kč

Celkem ušetřeno

140 000 Kč

Činnost regenerační hnojení, hnojivo LAV 27, celková dávka 150 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

37, 2 tun

36, 15 tun

3 %

3 %

15 500 Kč

15 500 Kč

Celkem ušetřeno

31 000 Kč

 

Výsledek na parcele o velikosti 160 hektarů, plodina řepka ozimá

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 15 – 15 – 15, celková dávka 200 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

32 tun

30,5 tun

5 %

10 %

30 000 Kč

60 000 Kč

Celkem ušetřeno

90 000 Kč

Činnost zásobní hnojení, hnojivo Saletrosan 26 – 13,celková dávka 250 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

39, 75 tun

38, 2 tun

4 %

3 %

21 000 Kč

16 000 Kč

Celkem ušetřeno

37 000 Kč

 

Výsledek na parcele o velikosti 20,5 hektaru, lusko obilné směsi

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 15 – 15 – 15, celková dávka 150 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

3,075 tun

2,9 tun

5 %

10 %

3 000 Kč

6 000 Kč

Celkem ušetřeno

9 000 Kč

 

Výsledek na parcele o velikosti 113,5 hektaru, plodina ječmen ozimý

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 8 – 24 – 24, celková dávka 200 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

21 tun

20,3 tun

4 %

10 %

13 000 Kč

42 000 Kč

Celkem ušetřeno

56 000 Kč

 

Výsledek na parcele o velikosti 48 hektarů, plodina ječmen ozimý sladovnický

Činnost regenerační hnojení, hnojivo Saletrosan 26 – 13, celková dávka 200 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

12 tun

10,5 tun

12 %

3 %

20 000 Kč

5 000 Kč

Celkem ušetřeno

25 000 Kč

 

Výsledek na parcele o velikosti 65,5 hektaru, plodina ječmen ozimý krmný

Činnost regenerační hnojení, hnojivo LAV 27, celková dávka 150 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

13,1 tun

11,25 tun

14 %

3 %

25 000 Kč

8 000 Kč

Celkem ušetřeno

33 000 Kč

 

Výsledek na parcele o velikosti 148 hektarů, plodina ječmen jarní

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 15 – 15 – 15, celková dávka 200 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

22,2 tun

19,55 tun

12 %

10 %

45 000 Kč

38 000 Kč

Celkem ušetřeno

83 000 Kč

 

Výsledek na parcele o velikosti 80 hektarů, plodina žito ozimé

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 8 – 24 – 24, celková dávka 200 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

16 tun

14,93 tun

7 %

10 %

20 000 Kč

32 000 Kč

Celkem ušetřeno

91 500 Kč

Činnost regenerační hnojení, hnojivo LAV 27, celková dávka 200 kg / hektar

Plošné hnojení

Variabilní hnojení

Úspora díky variabilnímu hnojení

Úspora díky variabilnímu rozmetadlu

16 tun

13,85 tun

13 %

3 %

32 000 Kč

7 500 Kč

Celkem ušetřeno

39 500 KčCTA - kontakt