Clever Farm

Clever Farm

 

S ohledem na aktuální situaci jako je sucho, zvyšování cen energií a dalších zdrojů, se pojďme pobavit o tom, jak zefektivnit vaši prvovýrobu.

 

Co získáte?

 • Vyšší výnosy
 • Úspory – snížením dávek hnojiva cíleným hnojením
 • Rozbory půdy
 • Přesnou a jednoduchou agroevidenci

 

Jak to celé funguje?
 • Provedení analýzy půdy a stanovení jejího výnosového potenciálu.
 • Provedení monitoringu porostu. 
 • Proškolení vašeho týmu.
 • Návrh postupu – zpracování bilance dusíku a posouzení celo-faremního hospodaření s dusíkem. 
 • Variabilní aplikace dusíku a alespoň jednoho z prvků – P, K, Mg.
 • Evidence hnojiv a chemie – včetně historie aplikací a výnosů – přesně a elektronicky.
 • Uchování dokumentů, které prokazují provádění variabilní aplikace N hnojiv/zásobního hnojení (P, K, Mg) po dobu 10 let.
 • Hlídání agronomických lhůt a legislativy.
 • Evidence dílů půdního bloku pro účely intervence ekoschémat – precizní zemědělství.
 

Čeho se nemusíte bát?

 • Nedostatek zaměstnanců – z pohledu obsluhy strojů se u vás ve firmě nic nezmění, není tak třeba přijímat nové zaměstnance.  
 • Moderní technologie – nemusíte se bát složitosti, naše služby jsou jednoduché a technologie vám bude pomáhat, ne vás řídit. 
 • Nedostatečné strojové vybavení – i s tím umíme pomoci, stroje můžeme zapůjčit či můžete zařídit službou. 
Podrobně k jednotlivým službám od telematiky, agroevidence, řešení IoT senzorů a evidenci půdy se dozvíte v této prezentaci.

Neváhejte a využijte naše služby Clever Farm. Ozvěte se nám:

 
Tomáš Hanzal, 725 796 441, hanzal@sorin.cz.

Podrobnosti o chytrých řešeních v zemědělství si dozvíte přímo u tvůrce moderního zemědělství zde. 


Reportáž, videa a fotografie o tom, jak jsme se účastnili Summitu pro inovace v zemědělství si můžet prohlédnout tady